Tin tức

Theo một nghiên cứu gần đây, hơn 76 triệu người trên thế giới bị rối loạn sử dụng rượu, có thể là phụ thuộc rượu hoặc lạm dụng rượu. Những rối loạn này gây ra những nguy cơ lớn với sức khỏe và có thể tàn phá cuộc đời bạn. Một số biện pháp tự…