Tin tức

Có câu nói ‘Dạ dày không khỏe nan trường thọ’, vậy nên nếu muốn sống khỏe, sống lâu thì việc mà bạn cần phải làm đầu tiên đó là giữ dạ dày luôn khỏe mạnh. Bệnh dạ dày là một trong những căn bệnh mà mọi người thường mắc phải. Khi dạ dày lâm bệnh,…